MST: 0315413064

KỆ TIVI T4
Liên hệ
Đặt mua
Thêm vào giỏ
Mô tả
Chi tiết sản phẩm

Size: 2.0x0.4x0.4
Màu sắc lựa chọn: Theo ý khách hàng
Thiết kế: Bán cổ điển
Vật liệu: MDF cán melamine
_
Chính sách bảo hành:
12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm

Các bài viết khác
KỆ TIVI T1
Liên hệ
Đặt mua
KỆ TIVI S1
Liên hệ
Đặt mua
KỆ TIVI T2
Liên hệ
Đặt mua
KỆ TIVI S2
Liên hệ
Đặt mua
KỆ TIVI T3
Liên hệ
Đặt mua
KỆ TIVI S3
Liên hệ
Đặt mua

Mon - Sat: 8:30 - 17:00 Sunday CLOSED